Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Σφαίρες Dyson

Πηγή στοιχείων : New Scientist, David Darling .

Δεν υπάρχουν σχόλια: