Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2008

Η ζωή των αστεριών : συμβιωτικά αστέρια

1. Ένας παλλόμενος ερυθρός γίγαντας κι ένας θερμός, συμπαγής λευκός νάνος, περιστρέφονται ο ένας γύρω από τον άλλον.

2. Ο ερυθρός γίγαντας αποβάλλει τα εξωτερικά του στρώματα υπό μορφή αστρικού ανέμου. Το βαρυτικό πεδίο του λευκού νάνου ευνοεί τη συγκέντρωση του αστρικού αυτού ανέμου γύρω από τον ισημερινό του σχηματίζοντας ένα δίσκο που αυξάνει συνεχώς σε μέγεθος.

3. Όταν συγκεντρωθεί αρκετό αέριο πάνω στην επιφάνεια του λευκού νάνου, εκρύγνηται με μια έκρηξη που λέγεται έκρηξη καινοφανούς. Το μεγαλύτερο μέρος του θερμού αυτού αερίου σχηματίζει ένα ζεύγος φυσαλίδων που εκτείνονται πάνω και κάτω από τον ισημερινό δίσκο.

4. Μερικές χιλιάδες χρόνια αργότερα, οι φυσαλίδες εκτείνονται στο διάστημα, ο λευκός νάνος εκρύγνηται ξανά ως καινοφανής και σχηματίζει ένα δεύτερο ζεύγος φυσαλίδων που έχουν το γνωστό σχήμα κλεψύδρας.

Η καρδιά του πλανητικού νεφελώματος Ν. Καρκίνου
.
Νεφέλωμα Νότιου Καρκίνου
Πλανητικό νεφέλωμα
He2-104
Απόσταση : 2.000 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : ESA/Hubble, Giles Sparrow, Cosmos, Quercus Pubblishing Ltd 2006.

Δεν υπάρχουν σχόλια: