Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Ζώντας σε επικίνδυνη γειτονιά

W5
Περιοχή αστρικών γεννήσεων
Απόσταση : 6.500 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : JPL , Spitzer .

Δεν υπάρχουν σχόλια: