Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου 2008

Το Νεφέλωμα της Έλικας


Νεφέλωμα Έλικας
Πλανητικό νεφέλωμα
NGC 7293
Απόσταση : 450 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : Gile Sparrow, Αστρονόμος, Cosmos, Quercus Pubblishing Ltd, London 2006 κι η ιστοσελίδα του Hubble.

Δεν υπάρχουν σχόλια: