Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2010

Η γεωστατική λεωφόρος

Οι τροχιές των δορυφόρων γύρω από τη Γη
Πηγή στοιχείων : NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: