Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2010

Η γέννηση των μεγάλων αστεριών

Η γέννηση του πρωτοαστέρα W33A
Πηγή στοιχείων : Αστεροσκοπείο Gemini.

Δεν υπάρχουν σχόλια: