Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Τα ψυχρότερα αστέρια

Καλλιτεχνική απεικόνιση 2 ψυχρών καφέ νάνων
Πηγή στοιχείων : JPL, Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: