Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2010

Η μελέτη του Ήλιου

Τα περιελισσόμενα μαγνητικά πεδία του Ήλιου
.
Ο δυναμικός Ήλιος : 2000 - 2009
Πηγή στοιχείων : NASA, SDO.

Δεν υπάρχουν σχόλια: