Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Μαγνητικά ελεγχόμενες αστρικές δίαιτες

Απεικόνιση γέννησης μεγάλου αστεριού
Πηγή στοιχείων : Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: