Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Άνεμος, φωτιά και φως

NGC 346
Περιοχή αστρογεννήσεων στο Μικρό Μαγγελανικό νέφος
Απόσταση : 210.000 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : ESO.

Δεν υπάρχουν σχόλια: