Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2010

Η καταγωγή των κοσμικών εκρήξεων

Δύο λευκοί νάνοι που περιστρέφονται ο ένας γύρω από τον άλλον, χάνουν ενέργεια μέσω βαρυτικής ακτινοβολίας κι είναι πιθανό να συγχωνευτούν. Επειδή η συνολική μάζα της συγχώνευσης υπερβαίνει το όριο βάρους ενός λευκού νάνου, το αστέρι που προκύπτει είναι ασταθές κι εκρύγνηται σαν υπερκαινοφανής τύπου ΙΑ. .
.
M32
Υπερκαινοφανής τύπου ΙΑ
.
Μ31
Σπειροειδής γαλαξίας
Απόσταση : 2.9 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Chandra x-ray.

Δεν υπάρχουν σχόλια: