Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Μετεωρολογικός δορυφόρος 3ης γενιάς

Η Γη από τον Δορυφόρο 2ης γενιάς MSG
Πηγή στοιχείων : ESA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: