Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Τα νεαρά αστέρια εκπέμπουν ακτίνες Χ

TW Hydrae
Νεαρό κίτρινο αστέρι
Απόσταση : 150 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο, Junk.de .

Δεν υπάρχουν σχόλια: