Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Η αποστολή CryoSat-2

Διαχωρισμός του Dnepr
.
Μέτρηση των πολικών πάγων
Πηγή στοιχείων : ESA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: