Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Οι μαύρες τρύπες στην κεντρική σκηνή

COSMOS J100043.15+020637.2
Γαλαξίας με δυαδικό σύστημα μελανών οπών
Απόσταση : 4 δισεκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Αστεροσκοπείο Keck.

Δεν υπάρχουν σχόλια: