Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Ο κρατήρας Tycho στη Σελήνη

Θέση : Νότιο ημισφαίριο
Πηγές στοιχείων : Nancy Atkinson - Universe today κι η ιστοσελίδα της Kaguya/JAXA που ήδη αναφέρθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: