Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Χαρτογράφηση του CO2

Ηπειρωτικές περιοχές απορρόφησης του CO2
Πηγή στοιχείων : JPL .

Δεν υπάρχουν σχόλια: