Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

OGLE-TR-56b

Καλλιτεχνική απεικόνιση του OGLE-TR-56
και του πλανήτη που περνάει πίσω του
Απόσταση : 5.000 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: