Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Παρατηρώντας τα κβάζαρ με φυσικούς φακούς

PG 1115+080
Κβάζαρ
Απόσταση : 8 δισεκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Hubble.

Δεν υπάρχουν σχόλια: