Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2009

Οι μαύρες τρύπες οδηγούν την αύξηση των γαλαξιών

Πηγή ατοιχείων : NRAO.

Δεν υπάρχουν σχόλια: