Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

Η σκοτεινή ενέργεια και το Σύμπαν " Φοίνικας "

1. Μια βράνη με παράξενη φυσική, διαφορετική από τη δική μας, ορίζει το ένα άκρο της 5ης διάστασης. 2. Μια άλλη βράνη προορισμένη να γίνει το σημερινό σύμπαν μας, ορίζει το άλλο άκρο της 5ης διάστασης. 3. Άλλες βράνες κινούνται μέσα στην 5η διάσταση. 4. Όταν μια η βράνη κτυπά με δύναμη την δική "μας" βράνη, τότε γεννάται το σύμπαν στο οποίο ζούμε.
0 Paul Steinnhardt, ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου " Αέναο Σύμπαν ", σε μιά νέα μελέτη όπου εξετάζει τον ρόλο της σκοτεινής ενέργειας στην δημιουργία του Σύμπαντος.
Πηγές στοιχείων : New Scientist, arxiv.org κι η ιστοσελίδα του space.com που ήδη αναφέρθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: