Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

NGC 604

NGC 604
Περιοχή αστρικών γεννήσεων στον γαλαξία Μ33
Απόσταση : 2.7 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Chandra X-ray.

Δεν υπάρχουν σχόλια: