Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι αναστρέψιμη


Θερμοκρασία της Γης το 2008

Διάγραμμα της αύξησης της θερμοκρασίας
1880 ( αριστερά ) 2000 ( Δεξιά ) 2008 ( πάνω δεξιά )
Πηγές στοιχείων : Science daily, Earth Observatory - NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: