Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

Κατασκευή τούβλων με σεληνιακό υλικό

Πηγή στοιχείων : Science daily, NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: