Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2009

Mars exploration rovers : Spirit

Κρατήρας Gusev
Κανάλι Ma'adim Vallis
.
Στον ορίζοντα διακρίνονται τα χείλη του κρατήρα Gusev
.
.
.
Πηγές στοιχείων : NASA Science, *Mars Exploration rovers mission, NASA κι οι ιστοσελίδες που ήδη αναφέρθηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: