Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

Παρατηρώντας σε βάθος

Μ1 και Μ2
Γαλαξίες
Απόσταση : 12 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Tammy Plotner - Universe today.

Δεν υπάρχουν σχόλια: