Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Οι πλανήτες μένουν νέοι μερικά εκατομμύρια χρόνια

" Σύγκρουση "
Πηγή στοιχείων : Science daily, David Darling.

Δεν υπάρχουν σχόλια: