Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

RCW 108

RCW 108
Περιοχή αστρικών γεννήσε
ων
Απόσταση
: 4.000 έτη φωτός

Δεν υπάρχουν σχόλια: