Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Corot - Exo - 3b

Ο Ήλιος, ο εξωηλιακός πλανήτης κι ο Δίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: