Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2008

Η σημασία των παλιρροιών για την κατοικισιμότητα των πλανητών

Πηγές στοιχείων : David Darling, Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: