Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Η τρύπα του όζοντος

.
Τρισδιάσταστη απεικόνιση της τρύπας του όζοντος
Nicholas Cheetham, Earth, Quercus 2006
Πηγές στοιχείων : Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος και το βιβλίο που ήδη αναφέρθηκε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: