Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2008

Συγκρούσεις γαλαξιών στο Υπερσμήνος της Παρθένου

M86 και NGC4438
Σύστημα γαλαξιών
Απόσταση : 50 εκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Universe today κι η ιστοσελίδα του ΝΟΑΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: