Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

Το Fermi ανακαλύπτει pulsar ακτίνων γ

CTA 1
Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς
Απόσταση : 4.600 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : NASA.

Δεν υπάρχουν σχόλια: