Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2008

Γεννημένα από τον άνεμο

NGC 346
Περιοχή αστρικών γεννήσεων
Θέση : Μικρά Νέφη του Μαγγελάνου
Απόσταση : 210.000 έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : ESO.

Δεν υπάρχουν σχόλια: