Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Νέα τεχνολογία ανάγνωσης του φωτός

Ένας υποθετικός κόσμος με δύο φεγγάρια
Πηγή στοιχείων : Anne Minard - UT.

Δεν υπάρχουν σχόλια: