Σάββατο, 9 Μαΐου 2009

Η ατμόσφαιρα των υπεργήγϊνων πλανητών

Το πλανητικό σύστημα του G581
Πηγή στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: