Τρίτη, 5 Μαΐου 2009

Σκοτεινή ύλη ταχείας κυκλοφορίας

Πηγή στοιχείων : New Scientist.

Δεν υπάρχουν σχόλια: