Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Το νέο φασματοσκόπιο του VLT

Φάσματα διαφορετικών μηκών κύματος
Πηγή στοιχείων : ESO.

Δεν υπάρχουν σχόλια: