Σάββατο, 23 Μαΐου 2009

Στα όρια του Ηλιακού μας συστήματος

Πίδακες πάγου μεθανίου εκτινάσσονται από την επιφάνεια του Πλούτωνα. Στο βάθος το φεγγάρι του Χάροντας κι αριστερά, το μικρό φεγγάρι του Νύχτα.
Πηγή στοιχείων : Περιοδικό Air & Space Smithsonian.

Δεν υπάρχουν σχόλια: