Τετάρτη, 27 Μαΐου 2009

Νέα εικόνα του πρώϊμου σύμπαντος

Σχηματισμός αστεριών κοντά στον αστερισμό της Ιστίας
Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: