Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Μαύρη τρύπα - φάντασμα

HDF 130
Ύπόλειμμα μαύρης τρύπας
Απόσταση : 10 δισεκατομμύρια έτη φωτός
Πηγή στοιχείων : Chandra x-ray.

Δεν υπάρχουν σχόλια: