Σάββατο, 30 Μαΐου 2009

Νεαρά αστρικά αντικείμενα

IRAS 4-b - NGC 1333
Νεαρό αστρικό αντικείμενο - περιοχή αστρογεννέσεων
Απόσταση : 1.000 έτη φωτός
Πηγές στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο, SEDS.

Δεν υπάρχουν σχόλια: