Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

Πηγές ακτίνων Χ κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας

Πηγή στοιχείων : Chandra x-ray.

Δεν υπάρχουν σχόλια: