Σάββατο, 2 Μαΐου 2009

Εξαφάνιση ύλης κι ενέργειας

Το κέντρο του Γαλαξία μας
Πηγή στοιχείων : New Scientist, Αστροφυσικό κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: