Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

Η κατώτερη ατμόσφαιρα του Πλούτωνα

Περιοχές μεθανίου στην επιφάνεια του Πλούτωνα
Πηγή στοιχείων : ESO.

Δεν υπάρχουν σχόλια: