Τρίτη, 17 Μαρτίου 2009

Το βίαιο παρελθόν της Σελήνης

Απέννινα όρη και κρατήρας Ερατοσθένης
Πηγές στοιχείων : New Scientist, ΤΗΕΟ-007 - Πλανητάριο Θεσσαλονίκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: