Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Παρατηρήσεις αναλαμπών ακτίνων γ

3C66B και BL Lac 3C66A
Ραδιογαλαξίας και γαλαξίας εκπομπής ακτίνων γ
Μια συνδυασμένη εικόνα στο ορατό μήκος κύματος και στα ραδιοκύματα του δίλοβου ραδιογαλαξία 3C66B και του γαλαξία BL Lac 3C66A που φαίνεται πάνω δεξιά με το κόκκινο χρώμα και την λευκή κουκκίδα στη μέση. Με τρο μπλε φαίνεται η κατανομή των αστεριών και με το κόκκινο η ραδιοακτινοβολία που προέρχεται από σχετιστικά ρεύματα σωματιδίων υψηλής ενέργειας.
Πηγή στοιχείων : Αστροφυσικό κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: