Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009

2008 TC3

Προσομείωση του αστεροειδή 2008 TC3

Δεν υπάρχουν σχόλια: