Τρίτη, 3 Μαρτίου 2009

Μακρινή έκρηξη ακτίνων γ

Καλλιτεχνική απεικόνιση έκρηξης ακτίνων γ
Πηγή στοιχείων : Science daily.

Δεν υπάρχουν σχόλια: