Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2009

Οι προσθήκες στον ΔΔΣ

Ο ΔΔΣ με 8 ηλιακούς συσσωρευτές
Πηγή στοιχείων : NASA Science.

Δεν υπάρχουν σχόλια: